NL Get it done logo

Future NL

Stichting FutureNL gelooft dat alle Nederlandse kinderen nu digitale vaardigheden moeten ontwikkelen door vanzelfsprekende interactie met technologie om later maximaal in een digitale wereld te kunnen functioneren.

Hiervoor ontwikkelt de stichting leerlijnen en lesmateriaal en worden gratis CodeUren en professionaliseringtrainingen aangeboden. Stichting FutureNL werkt samen met scholen, overheden, universiteiten, bibliotheken en het bedrijfsleven om de doelstelling te bereiken.

Jongeren op Gezond Gewicht

JOGG streeft naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. De groei van het aantal jongeren op gezond gewicht is een gedeelde verantwoordelijkheid. Ouders, opvoeders, leraren, sportcoaches en ieder ander in de omgeving van een kind heeft invloed op het eet- en beweeggedrag.

JOGG is reeds in meer dan 125 gemeenten actief.

NL Get it done

NL Get it done is een samenwerking tussen Get it done en NL2025. We verbinden young professionals, creatieven en media aan bestaande sociale initiatieven in Nederland op het gebied van excellent onderwijs, duurzame groei en een vitale samenleving. Met NL Get it done wordt een nieuw netwerk tot stand gebracht van young professionals, creatieven en influencers die belangeloos samenwerken om initiatieven met een hulpvraag concreet te helpen. In 2018 zullen de verschillende projecten hier op de voet te volgen zijn aan de hand van korte video's.

Get it done

Get it done is in 2009 opgericht door Hanna Verboom en was één van de eerste crowdfunding platforms in Nederland. Victor Knaap, Cristine Brinkman en enkele andere creatieve ondernemers en mediamensen hebben zich bij Get it done aangesloten. Get it done richtte zich eerder vooral op projecten in het buitenland, maar steunt nu ook projecten in Nederland door mensen te activeren om iets voor een ander te doen.

NL2025

NL2025 is een samenwerkingsplatform waarin onder andere bestuurders en leiders uit de culturele en wetenschappelijke wereld, kunstenaars, CEO’s en sporters zich als ‘aanjagers’ hebben verenigd. Zij zetten zich op persoonlijke titel in voor een betere toekomst van Nederland op basis van het pay-it-forward-principe. NL2025 is al een aantal jaren actief op het gebied van excellent onderwijs, duurzame groei en een vitale samenleving en heeft al een groot aantal initiatieven in Nederland kunnen helpen om op te schalen.

NL2025 Logo
Get it done logo

Confuus

Confuus, een sociale onderneming, is in 2014 van start gegaan.

Bij Confuus worden lekkere, eigentijdse taarten gebakken door mensen met een verhaal. Er zijn 10 vrijwilligers in de keuken van Confuus. In de keuken aan de Poeldijkstraat worden steeds meer taarten gebakken voor horeca en particuliere klanten. Er is altijd plek voor meer vrijwilligers die willen helpen met het opbouwen van Confuus.

FutureNL Breda

200.000 kinderen komen van school zonder geleerdheid op het gebied van programmeren.

Stichting FutureNL gelooft dat alle Nederlandse kinderen nu digitale vaardigheden moeten ontwikkelen door vanzelfsprekende interactie met technologie om later maximaal in een digitale wereld te kunnen functioneren. Stichting FutureNL draagt op een onafhankelijke manier bij aan technologie in het Nederlandse onderwijs.

Young impact

Hoe vaak krijg je niet de vraag: wat wil je later worden? Maar hoezo moet je iets worden, je bent toch al wat? En waarom ‘later’ terwijl er nu al zoveel te doen is?

Young Impact gelooft niet in wachten tot je volwassen bent om wat voor de wereld te betekenen. Zij willen als jongeren, met hun frisse blik en nieuwe ideeën, juist nu al meedoen. De wereld wacht niet, dus waarom zouden zij?

Young Impact is een jongerenbeweging die de wereld nú aan het veranderen is. Er wordt niet geroepen dat dingen anders moeten, ze laten zien dat het kan! Met een inspirerend programma reist Young Impact langs scholen in Nederland. Ze helpen jongeren ontdekken wat ze willen veranderen in de wereld en welke talenten en tools je daarvoor kunt inzetten om dat te doen. Ons succes wordt gevierd tijdens de jaarlijkse Young Impact Celebration. Een waanzinnig feest met (inter)nationale iconen, artiesten en live inspiratie voor nog meer positieve verandering.

Young Impact is geïnspireerd door WE Day, een beweging van meer dan 2 miljoen jongeren met als doel om samen de wereld verbeteren.

Champs on stage

Veel jongeren, speciaal in kansarme wijken, krijgen van huis uit niet vanzelfsprekend mee wat het betekent om een baan of om een beroep te hebben. Champs on Stage gelooft in gelijke kansen voor iedereen. Daarom helpen wij VMBO leerlingen hun weg te vinden op de arbeidsmarkt door middel van loopbaanoriëntatie programma's. Door deze extra ondersteuning willen wij jongeren inspireren om een bewuste keuze te maken wat betreft vervolgonderwijs. Een kansrijke toekomst, dat is wat iedereen verdient.

Calvijn college

Het Calvijn College is een school in Amsterdam Nieuw-West.

Op deze school zitten met name kinderen met een migratie achtergrond en zij beschikken vanuit huis niet altijd over de kennis van het Nederlandse bedrijfsleven en het netwerk.

Calvijn College is op zoek naar in totaal 100 coaches per jaar om de leerlingen twee dagen per jaar te begeleiden.

Als coach begeleid je een vierdejaars leerling met zijn toekomstige studiekeuze en met name de oriëntatie op een beroep.

Missie

Jonge talenten gaan zich binnen NL Get it done belangeloos inzetten om bestaande, vooral regionale initiatieven in Nederland te laten groeien.

Initiatieven